پرداخت موفق

تبریک
پرداخت شما با موفقیت انجام شد.
غرفه شما رزرو شده و به زودی اطلاعات تکمیل و در سایت نمایش داده خواهد شد.

شما میتوانید از قسمت پنل کاربری منوی “غرفه های من”  وضعیت غرفه های خود را مشاهده نماید.